За контакти

СУ "Св. Климент Охридски"
Катедра "Методика на чуждоезиковото обучение"
София 1504, бул. Цар Освободител 15
Телефон: централа 9308, вътрешен 518
Факс: +359 2 465143

Ръководител на проекта:
проф. д-р Даниела Стойчева
e-mail: d.stoytcheva@uni-sofia.bgdstoytcheva@netbg.com

гл. ас. д-р Анелия Кременска
e-mail:

ас. Симеон Хинковски
e-mail:

ас. Николина Искърова
e-mail: niky_iskarova@abv.bg