Електронно педагогическо портфолио за студенти от всички филологически специалности >>

 

Описание на изпълнението на проекта

 • Научни задачи:
  Разработване на нова стистемаза документиране, оценяване и евалуация на педагогическата компетентност на студентите-филолози по време на текущата и преддипломната педагогическата практика. 
  Актуализиране на структурата и съдържанието на педагогическтото портфолио.
  Изготвяне на бързи, точни и ясни дидактически анализи при събирането и обобщаването на данни.

  Методология
  За целите на проекта ще бъде извършен лингво-дидактически анализ на съществуващите дидактически материали, ще бъде подготвена нова методика за обобщаване и оценка на натрупаните резултати.
   
 • Видове дейности
  Подготвяне на уеб интерфейс и специализирана база данни за качване и електронно събиране на данни от студентите по време на текущата и преддипломната педагогическа практика.
   
 • Роля на участниците и участващите организации в изпълнението на проекта
  Участниците в проекта изпълняват конкретни научни и научно-приложни задачи в съответствие със своята квалификация и изследователски приоритети.
  Изготвянето на дидактически и съдържателен материал - проф. д-р Даниела Стойчева.
  Изготвяне на база данни - гл. ас. д-р Анелия Кременска, ас. Симеон Хинковски.
  Изготвяне на специализиран сайт и пускане в експлоатация на готовата платформа - гл. ас. д-р Анелия Кременска, ас. Николина Искърова.
  Довършителни работи, подготовка на конференция и осигуряване на публичност - ас. Симеон Хинковски.